024-6672-5566

Xy lanh tròn DSNU


Mã sản phẩm: Self-adjusting end-position cushioning Diameter: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard) Diameter: 32, 40, 50, 63 mm Stroke length: 1 … 500 mm Force: 19 … 1870 N Double-acting Position sensing Fixed/adjustable/self-adjusting cushioning Mounting flange

Thương hiệu: FESTO

Trịnh Thị Thu Hà

0364487152

Nguyễn Minh Châu

0989913569

Nguyễn Hoàng Mi

0976061096

Nguyễn Cẩm Lan

0968781926

 

  • Đường kính nòng: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Đường kính nòng: 32, 40, 50, 63 mm
  • Hành trình piston: 1 … 500 mm
  • Áp lực: 19 … 1870 N

Catalog:  https://www.festo.com/cat/en-vn_vn/data/doc_engb/PDF/EN/DSNU_EN.PDF

Item code: https://www.festo.com/cat/en-vn_vn/products_DSNU_1

CÔNG TY TNHH IBV VIỆT NAM

Tin mới nhất