024-6672-5566

Xy lanh ADN-S


Mã sản phẩm: Diameter 6, 10 mm Stroke length 5, 10 mm Force 9.4 … 47 N Double-acting Without cushioning

Thương hiệu: FESTO

Trịnh Thị Thu Hà

0364487152

Nguyễn Minh Châu

0989913569

Nguyễn Hoàng Mi

0976061096

Nguyễn Cẩm Lan

0968781926

  • Đường kính nòng: 6, 10 mm
  • Hành trình piston: 5, 10 mm
  • Áp lực: 9.4 … 47 N
  • Không có giảm chấn

Catalog: https://www.festo.com/cat/en-vn_vn/data/doc_engb/PDF/EN/ADN-S_EN.PDF

Item code: https://www.festo.com/cat/en-vn_vn/products_ADN_S

CÔNG TY TNHH IBV VIỆT NAM

Tin mới nhất